Panský pivovar Bojnice

Panský Pivovar Bojnice je novootvorená reštaurácia s vlastnou remeselnou výrobou piva, ktorá nadväzuje na vyše 350-ročnú tradíciu varenia piva v Bojnickom panstve v pivovare, stojacom na námestí od čias Thurzovcov dodnes. Pôvodný renesančný pivovar na rohu Hurbanovho námestia, dnes využívaný na rôzne obchodné prevádzky, je po Bojnickom zámku najrozsiahlejšia budova v historickom jadre Bojníc, čo svedčí o jeho veľkom význame. Pivo sa varilo už od začiatku 17. storočia, dodávalo do okolitých miest a obcí a bolo po niekoľko storočí významným zdrojom príjmu miestneho panstva. Variť pivo bolo výsadou zemepána a povinné odbery piva všetkých poddaných mu zaistili bohatú pokladnicu. Nápad založiť pivovar v meste, ktoré je známe skôr zámkom či zoologickou záhradou nevznikol včera. „Samotná myšlienka varenia piva tu bola už dlho, ale nad jej realizáciou sme začali reálne uvažovať zhruba pred piatimi rokmi,“ vysvetľuje pre portál oPive.sk Jana Pršová z Panského pivovaru Bojnice. Podľa jej slov k realizácií ich sna pomohla súhra viacerých okolností. „Naskytol sa nám historický priestor v centre Bojníc, ktorý sa pre minipivovar výborne hodil,“ hovorí a dodáva, že do Bojníc chceli vrátiť to, čo im historicky patrilo. „V Bojniciach sa pivo kedysi varilo, tak sme sa rozhodli nadviazať na túto tradíciu a pivné remeslo opäť oživiť,“ Predpokladaný výstav pivovaru v Bojniciach bude asi 1 000 hektolitrov piva ročne. Sládkami pivovaru sú majiteľ Jozef Píš a Marek Staňo.