0,50

Stupavar Jantar 12°

Rovnaká ako 1ST013, ale text na pravej strane etikety je inak rozdelený na riadkoch, obsah je 0,5 l namiesto 1 l a iný je i čiarový kód.

Stupavar 11-tečka 11°

Rovnaká ako 1ST003, ale text v pravej časti etikety je inak rozdelený v riadkoch, deklarovaný obsah je 0,5 l, namiesto 1 l a rovnako i čiarový kód je iný.