Kaltenecker

Chuť objavovať má v Rožňave dlhoročnú tradíciu.

História tohto kráľovského mesta je totiž úzko spojená s ťažbou zlata. Ale rožňavské zlato neskrývali iba bane pod mestom. Nemeckí banskí majstri sem totiž priviezli aj remeslo výroby zlatého pivného moku.

História rožňavských pivných špeciálov tak siaha až do stredoveku. Roky sa zmenili, no túžba objavovať nepoznané zostala.

Preto sme v roku 1997 založili pivovar Kaltenecker. Miesto prefabrikátov sme ponúkli poctivé remeslo. Miesto stereotypu pestrosť. Veď každý sme iný, prečo by sme mali piť rovnaké pivo?

Typ pivovaru
Kraj pivovaru
Mesto
Rožňava