Pivovar Steiger

Pivovar nadväzuje na pivovar založený v roku 1473

Najstarším pivovarom na území Slovenska je považovaný pivovar vo Vyhniach, ktorý bol založený v roku 1473 rádom tempárskych rytierov, prvé pivo tu začali variť jezuitskí mnísi. Najstaršia dochovaná písomná zmienka je z roku 1524, ktorým kráľovná Mária dala mestu Banská Štiavnica súhlas na varenie piva v "starom" vyhnianskom pivovare tvoriacom súčasť skonfiškovaného majetku banskoštiavnického komorského grófa Siegfrieda Pieschena. 

Od roku 1473 je pivovar prešiel mnohými rekonštrukciami a viackrát menil majiteľa. Výroba piva tu mala stúpajúcu, ale aj klesajúcu krivku. Počas nemeckej okupácie za druhej svetovej vojny pivovar poskytol financie a prostriedky povstaniu, riaditeľ Jaroslav Raiman bol zabitý a viacero zamestnancov zatknutých. Tým sa zastavila výroba piva až do decembra 1944, kedy pivovar znovu obnovil svoju činnosť.

V roku 1989 vznikol štátny podnik Pivovary a sladovne š.p. Levice - pivovar Vyhne, následne sa v roku 1991 stala majiteľom firma Hell s.r.o. Banská Štiavnica, ktorá sa neskôr pretransformovala na Hers s.r.o. Nechýbalo veľa a v roku 1993 sa mohla tradícia varenia piva vo Vyhniach skončiť, kompetentným sa nepáčila poloha pivovaru a mienili ho zrušiť. Úvahy o úplnom konci varenia piva v tradičnej lokalite sa však nakoniec neuskutočnili. 

V roku 1995 kúpil vyhniansky pivovar za 200 miliónov korún Eduard Rada a za ďalšie štyri roky sa uskutočnilo viacero významných modernizačných zásahov. S pivom Hell, čo bol tmavý špeciál, úspešne prenikol aj na britský trh. Od roku 1996 sa zmenil aj názov nosnej značky piva Vyhniansky ležiak na dnešný Steiger, ktorý vyjadruje spätosť s regionálnou tradíciou baníctva, kde bola takto pomenovaná jedna z najvýznamnejších funkcií v bani - banský majster.

V roku 2002 sa vo Vyhniach pripravovali nové investície, chceli rozšíriť ročnú kapacitu z 300 na 550 tisíc hektolitrov piva ročne, ale realizácii však neprišlo. Pivovar negatívne prekvapili poklesy predaja. Podpisovala sa pod ne zvýšená spotrebná daň za pivo, ale aj konkurenčný boj. Tlak konkurencie vyústil k rozhodnutiu prijať kapitál najprv od Európskej banky pre obnovu a rozvoj, následne v roku 2006 sa Eduard Rada (vlastní minoritu %) z pivovaru stiahol. Väčšinovým vlastníkom pivovaru sa stala pomerne neznáma spoločnosť Endemit so sídlom v Londýne, ktorá mala prsty aj v spoločnosti PSM (vlastnila pivovary a značky Holba, Litovel a Zubr), ktorá sa stala menšinovým vlastníkom (10%-ným) pivovaru vo Vyhniach.

V roku 2007 sa pivovar oficiálne premenoval na Pivovar STEIGER a.s., čím jednoznačne potvrdzuje svoju spolupatričnosť k banskoštiavnického regiónu. V súčasnosti patrí pivovar s ročným výstavom (nenaplneným, deklarovaný výstav je niečo málo pod 200 000 hl) 250 000 hl piva medzi stredné pivovary. Najúspešnejším rokom v histórii bol rok 2000 kedy pivovar vyrobil skoro 300 000 hl piva.

Terajší podiel na slovenskom pivnom trhu sa pohybuje medzi 6 - 10%-tami. Export je hlavne do Českej republiky, Maďarska, Rakúska, ale aj do Vietnamu.

Typ pivovaru
Kraj pivovaru
Mesto
Vyhne