Mesto
Stupňovitosť piva
Druh papiera
Tvar rohov
Objem
Poznámka

Obrázok etikety je len kópia kvôli predstave ako vyzerá skutočná farebná podoba etikety. Nejde o sken skutočnej etikety, ale o jej čiernobielu kópiu!