Účastnícka spoločnosť Slovenské pivovary a sladovne

 

Pivovar Vyhne založil v roku 1473 rád templýrských rytierov. V ďalších storočiach sa často menili jeho majitelia, až ho napokon v 18. storočí po konfiškácii získalo mesto Banská Štiavnica. Tak ako veľa stavieb, aj budova pivovaru takmer úplne zhorela, bolo to v roku 1893. Mesto nemalo financie na opravy, a tak za dvanásťtisíc zlatých predalo majetok Karolovi Kachelmanovi. Nový majiteľ zmodernizoval strojové zariadenie a pristavil nové objekty. Pivo z jeho pivovaru sa stalo známym svojou kvalitou po celom regióne. Podnik napredoval a už v roku 1928 bola na jeho pilieroch založená Účastnícka spoločnosť Slovenské pivovary a sladovne Vyhne. Výroba piva sa na čas zastavila jedine vtedy, keď sa svet zmietal v hospodárskej kríze a keď v roku 1944 nastala nemecká okupácia. Po vojne závod zrekonštruovali a ročná výroba dosiahla až 50- až 60-tisíc hektolitrov.

 

Typ pivovaru
Kraj pivovaru
Mesto
Vyhne